Trekkend Langs De Waterwegen - playfulday.ml

loi wet ejustice just fgov be - titel 23 maart 1998 koninklijk besluit betreffende het rijbewijs nota artikelen gewijzigd in de toekomst door besl 2018 03 29 04 art 8 1 tot 8 11 inwerkingtreding 01 11 2018